Cyfnod mamolaeth / Maternity leave / by Lowri Johnston

Rydw i ar gyfnod mamolaeth ar hyn o bryd, tan diwedd 2019. Byddaf yn dechrau bwcio gwaith ar gyfer 2020 yn ystod y flwyddyn felly os hoffech chi gyd-weithio ar brosiect, mae croeso i chi gysylltu - lowri@mesen.cymru. Bydd aelod o dîm Mesen yn edrych ar yr ebyst ac yn dod yn ôl atoch chi mor fuan ag sy’n bosib.

Diolch i’n holl gleientiaid hyfryd am ddechrau gwych a phrysur ofnadwy i 2019. Ymlaen i her newydd!

***

I’m currently on maternity leave until the end of 2019. I’ll be booking work in for 2020 so if you’d like to work with us on a project please get in touch - lowri@mesen.cymru. A team member will be picking up emails and get back to you as soon as possible.

Thank you to all our amazing clients that made 2019 a fantastic and busy first half of the year. Onwards to a new challenge!