Cael trefn ar 2019 / by Lowri Johnston

Dwi’n rhywun sydd wrth fy modd gyda chychwyn Ionawr. Dim mod i’n berson mawr am addunedau - dwi’n dueddol o’u torri nhw’n ddigon cloi felly wedi rhoi’r gorau i hynny ers tro - ond dwi’n hoffi rhoi trefn ar bethau. Dyddiadur newydd glân a chynlluniau mawr! Dros y ddwy flynedd ers gweithio i’n hunan dwi wedi trio sawl peth gwahanol i gadw trefn ar y gwaith ac amrywiaeth o brosiectau. Ac mae modd treulio ORIAU MAITH yn gosod pob fath o systemau yn eu lle. Falle bod nhw’n edrych yn bert ond os nad ydyn nhw’n gweithio i chi, beth yw’r pwynt?

On i’n meddwl fydden i’n rhannu y pethau dwi’n eu defnyddio i gadw trefn rhagofn bod rhain o gymorth i chi.

Dyddiaduron

Dwi’n DWLI ar ddyddiaduron. Nes i ffeindio’n hunan llynedd gyda 5 dyddiadur. PUMP! Pam?? Nes i drio darbwyllo’n hunan bod angen 5 ar gyfer agweddau gwahanol fy mywyd ond daeth hwnna i ben ddigon cyflym. Felly leni dwi’n cadw hi’n symlach. Ish.

Ical - dyddiadur arlein ar fy ffôn, ipad a chyfrifadur. Dwi’n defnyddio lliwiau gwahanol ar gyfer pethau gwahanol e.e. apwyntiadau, gwaith misol, prosiectau penodol a ‘self-care’ - sydd yn gorfod chwarae rhan bwysig yn eich bywydau!

Bullet journal - dwi’n un o rheina, odw. Ond fi’n yn caru fy bullet journal. Dyma lle dwi’n nodi manylion bob prosiect a dwi’n gwneud rhestr o’r hyn dwi am ei gyflawni bob wythnos.

Dyddiadur papur - hmmm falle mod i ddim angen hwn hefyd ond mae’n edrych yn bert. Dwi’n llenwi hwn yn ddyddiol gyda be dwi angen cyflawni bob dydd. Mae’n eistedd ar fy nesg ac yn helpu fi i gadw at gynllun bob diwrnod.

Dyddiadur

Prosiectau

Google drive - I gadw ffeiliau i bob prosiect a gallu rhannu yn hawdd gyda chleientiaid

Asana - I roi cynllun at ei gilydd ar gyfer bob prosiect a gallu rhannu gyda chleientiaid

Adobe Creative Cloud - dwi’n defnyddio Photoshop, Illustrator ac InDesign ar gyfer dylunio a golygu lluniau ac mae Adobe Acrobat hefyd yn gret ar gyfer creu a golygu PDFs.

Cyfryngau cymdeithasol

Buffer - i amserlennu cyfryngau cymdeithasol

Canva - i greu delweddau deiniadol ar gyfer cyfryngau cymdeithasol.

A dyna fe! Beth amdanoch chi? Oes na rhywbeth allwch chi awgrymu sy’n gweithio i chi?