Helo, Mesen! / by Lowri Johnston

Croeso mawr i chi i wefan newydd Mesen. Dwi wrth fy modd i’w lansio, o’r diwedd!

Mae wedi bod ar y gweill gyda fi trwy gydol 2018 - blwyddyn oedd llawer mwy prysur nag on i wedi bwriadu - yn y ffordd gorau posib! Allwch chi weld enghreifftiau o’r prosiectau cyffrous fues i’n rhan ohonyn nhw yn yr adran Gwaith.

Felly dyma fi, dechrau 2019 yn lansio y wefan yma.

Pam ‘Mesen’? Merch o Gaerfyrddin ydw i, ac mae hanes yr Hen Dderwen yn rhan mawr o hanes y dref. A dweud y gwir alla i weld y man lle roedd yr hen dderwen yn byw o’m cartref (lle mae fy swyddfa hefyd!). Mae’r fesen yn symbol cryf i fi o rhywbeth sy’n tyfu… ‘o’r fesen derwyn a dyf’ ac ati (merch Ysgol y Dderwen fan hyn!). Felly on i’n meddwl bod e’n ffordd i ddangos fy angerdd am helpu busnesau i dyfu arlein ac i weld prosiectau yn dod i ffrwyth. Cheesy? Falle!

Dwi am rannu prosiectau dwi’n gweithio arnyn nhw fan hyn a hefyd cyngor ac erthyglau diddorol dwi’n dod ar eu traws. Dwi wedi eisiau cychwyn blog ers sbel felly dyma gyfle da!

Os oes unrhyw elfennau hoffech chi i fi gynnwys neu drafod, rhowch wybod i fi!

Hwyl am y tro,

Lowri