Mae croeso mawr i chi gysylltu â Mesen os hoffech chi drafod prosiect, syniad neu wefan. Y cam cyntaf fydd sgwrsio dros ffôn, ebost neu wyneb yn wyneb ac ewn ni o fana!
*Mae Lowri ar gyfnod mamolaeth tan ddiwedd 2019 ond bydd aelod o’r tîm yn ymateb i’ch ymholiad yn y cyfamser*

Please contact Mesen if you’d like to discuss an idea, project or website. The first step is talk over email, phone or face to face and we’ll go from there!
*
Lowri is currently on maternity leave until the end of 2019 but a member of the team will get back to you in the meantime*


Ebostio / Email


Ffôn / Phone

07817 558833