AR y Maes
       
     
Clybiau Codio Cymraeg
       
     
Cant a Mil
       
     
P.A.R.A.D.E. mini-site
       
     
AR y Maes
       
     
AR y Maes

BBC Cymru Wales / S4C / Eisteddfod Genedlaethol Cymru

Cynhyrchydd Cynnwys / Content Producer

Ap Realiti Estynedig dwyieithog wedi ei gynhyrchu ar gyfer Eisteddfod Genedlaethol Bae Caerdydd Awst 2018.

Augmented Reality App produced for the National Eisteddfod held at Cardiff Bay in August 2018.

Clybiau Codio Cymraeg
       
     
Clybiau Codio Cymraeg

Code Club / Menter Iaith Cered (grant Cymraeg 2020 gan Lywodraeth Cymru)

Cynhyrchydd Prosiectau Codio Cymraeg a Darparu Hyfforddiant / Welsh Coding Projects Content Producer and Delivering Training

Cynhyrchu 20 o brosiectau Scratch, Python a HTML yn Gymraeg ar gyfer Code Club a Cered a chynnal 5 o sesiynau ‘Hyfforddi’r Hyfforddwr’ i athrawon a gwirfoddolwyr.

Produce 20 Welsh projects in Scratch, Python and HTML for Code Club and Cered and deliver 5 ‘Train the Trainer’ courses for teachers and volunteers.

Cant a Mil
       
     
Cant a Mil

Cymorth Digidol gyda’r wefan / Website Digital Support

Mae Mesen yn cynnig cymorth digidol misol i siopau a busnesau, ac un o’r cleientiaid hynny yw siop Cant a Mil yng Nghaerdydd. Rydym yn diweddaru unrhyw elfennau mae’r cwmser eisiau yn fisol ac yn darparu cymorth digidol lle bo angen. Cysylltwch â ni i wybod mwy am hyn.

Mesen offers a monthly digital support package for shops and businesses, and one of those clients is Cant a Mil in Cardiff. We update any elements the clients would like to do each month and offer digital support when needed. Please contact us for these packages.

P.A.R.A.D.E. mini-site
       
     
P.A.R.A.D.E. mini-site

Cwmni Dawns Cenedlaethol Cymru / National Dance Company Wales

Cynhyrchydd Cynnwys Digidol / Digital Content Producer

Cynhyrchu safle ar gyfer cynhyrchiad CDCC o P.A.R.A.D.E. yn cynnwys hanes gefndirol a gwybodaeth tu ôl i’r llenni o’r cynhyrchiad. Cyd-weithio gyda chwmni Hoffi wnaeth ddylunio’r safle.

Produce content for a mini-site for NDCWales’ P.A.R.A.D.E. which included background history and behind the scenes information about the production. Worked with Hoffi who designed the site.