Blodau Blodwen
       
     
Kidwelly Farm Cottages
       
     
LCC Consulting
       
     
Fflur Dafydd
       
     
Yoga Laura Karadog
       
     
Blodau Blodwen
       
     
Blodau Blodwen

Fe gysylltodd Wendy Davies o gwmni Blodau Blodwen gan ei bod eisiau diweddaru ei gwefan presennol oedd wedi dyddio, ac eisiau rhoi golwg ffresh a chyfoes i’r busnes i gyd-fynd gyda’r gwasanaeth mae’n ei gynnig. Gwefan Squarespace gyda dyluniad glân a lluniau bendigedig!

Wendy Davies from Blodau Blodwen contacted as she wanted to update her current website which was outdated, and wanted a fresh and modern look to represent her business. A Squarespace website with a clean design and beautiful images.

Kidwelly Farm Cottages
       
     
Kidwelly Farm Cottages

Roedd Kidwelly Farm Cottages eisiau gwefan gyfoes oedd yn arddangos harddwch yr ardal i ddenu cwsmeriaid i aros yn eu bythynod ac ardal glampio. Gwefan deiniadol gyda’r wybodaeth i gyd sydd ei angen yn glir.

Kidwelly Farm Cottages wanted a modern website which showed the beauty of their area, to entice customers to come and stay in their holiday cottages and glamping site. An attractive website with all the information easy to find.

“Rydym yn hapus iawn gyda’n gwefan newydd. Mae Lowri o hyd yn barod i ddiweddaru neu gwneud newidiadau. Byddwn yn argymell Lowri i unrhywun sydd eisiau gwefan eu hunan. Diolch Lowri.”

“We are very happy with our new website. Lowri is always available for backup, additions and alterations. We would recommend Lowri to anyone interested in setting up their own website. Many thanks Lowri, best wishes Peter and Ann”

Peter & Ann (Kidwelly Farm Cottages)”

LCC Consulting
       
     
LCC Consulting

Fe gysylltodd perchennog y busnes, Jeanie Davies gan ei bod eisiau gwefan ar gyfer ei busnes newydd. Roedd eisiau gwefan lle byddai’n bosib iddi anfon at gleientiaid posib er mwyn arddangos ei gwaith, ac roedd eisiau man i gynnwys geirda. Prosiect hyfryd!

Business owner Jeanie Davies contacted for a website for her new business. She wanted a website she could send to possible clients so they could have a taste of her work and she wanted a place to include testimonials. A lovely project to work on!

”Lowri is fantastic to work with.  She is not only hugely creative but communicates effectively and guided me through the whole process, which enabled me, as the client, to make clear decisions. Lowri is hugely efficient and set clear workstreams, responding to my comments and questions proactively resulting in a website which really represents my business.”
Jeanie Davies, LCC Consulting

Fflur Dafydd
       
     
Fflur Dafydd

Roedd Fflur eisiau diweddaru ei gwefan fel ei fod yn gyfoes ac yn arddangos amrywiaeth ei gwaith. Roedd hefyd eisiau cymorth cyson i ddiweddaru ei gwefan, sef un o’r gwasanaethau ychwanegol mae Mesen yn ei gynnig.

Fflur wanted a new website to showcase the variety of her work. She also wanted to outsource the updating of her website, which is a service Mesen offers.

Yoga Laura Karadog
       
     
Yoga Laura Karadog

Fe gysylltodd Laura gan ei bod eisiau gwefan newydd byddai’n arddangos ei gwaith a rhoi man iddi hysbysebu ei dosbarthiadau. Roedd yn bleser gweithio gyda Laura i gyflawni hyn!

Laura contacted as she wanted a new website to advertise her business and give her a place to advertise her classes. It was a pleasure working with Laura to achieve this!