Marchnata digidol - Pethau Bychain
       
     
Hyrwyddo sioe theatr / theatre marketing - We Made This
       
     
Hyrwyddo sioe theatr / theatre marketing - Illumine Theatre
       
     
Marchnata digidol - Pethau Bychain
       
     
Marchnata digidol - Pethau Bychain

Mae Mesen yn diweddaru gwefan a chynnwys cyfryngau cymdeithasol Pethau Bychain yn wythnosol, o’r siop ar Heol y Brenin, Caerfyrddin. Os hoffech chi wasanaeth tebyg mae croeso i chi gysylltu!

Mesen updates Pethau Bychain’s website and social media accounts weekly, from the shop on King St Carmarthen. If you’d like a similar service get in touch!

Hyrwyddo sioe theatr / theatre marketing - We Made This
       
     
Hyrwyddo sioe theatr / theatre marketing - We Made This

Y Ferch gyda’r Gwallt Hynod Hir / The Girl with Incredibly Long Hair

Yn 2018 fe wnaeth Lowri weithio gyda chwmni theatr We Made This ar y sioe i blant, a werthodd i gyd. Bydd y sioe ar daith eto gyda fersiwn Gymraeg yn Ebrill / Mai 2019 ac mae Lowri yn edrych ymlaen at weithio ar y prosiect hyfryd yma!

In 2018 Lowri worked with We Made This on the show for children, which sold out. The show will be touring again with a Welsh version in April / May 2019 and Lowri looks forward to working on this lovely prosiect!

Hyrwyddo sioe theatr / theatre marketing - Illumine Theatre
       
     
Hyrwyddo sioe theatr / theatre marketing - Illumine Theatre

Gweithiodd Lowri gyda chwmni theatr newydd Illumine Theatre yn 2018 i hyrwyddo eu sioe cyntaf, 2023, yng Nghanolfan Chapter yng Nghaerdydd. Roedd y gwaith yn cynnwys gweithio ar ddelwedd y sioe, copi marchnata, hyrwyddo digidol, marchnata cyffredinol.

Lowri worked with new company Illumine Theatre in 2018 on their first show, 2023, in Chapter Cardiff. The work included working on the show image, marketing copy, digital marketing and general marketing.