25_07_2018_Lowri Johnston_Mesen_015.jpg

Ynglyn â Mesen

Mae Mesen yn gwmni digidol dwyieithog sydd yn creu gwefannau, rheoli prosiectau digidol ac yn hyrwyddo - ar gyfer busnesau bach ac hefyd yn y sector cyhoeddus.

Lowri Johnston yw Cyfarwyddwr y cwmni, ac fe ddechreuodd y busnes yn Hydref 2018 yn dilyn dwy flynedd o weithio yn llawrydd yng Nghymru. Mae enghraifftiau o'i gwaith yn yr adran Gwaith. Cyn gweithio'n llawrydd mae ganddi 10 mlynedd o brofiad yn gweithio mewn maes marchnata i digidol i Theatr Genedlaethol Cymru, Coleg Cymraeg Cenedlaethol a Tinopolis.

Mae Mesen yn falch o gynnig gwasanaeth personol a chyfeillgar ac sydd yn flaengar yn maes technoleg a marchnata. Lowri fydd eich pwynt cyswllt os ydych am sgwrs, ac rydym yn gweithio gyda amrywiaeth o barterniaid rydym yn ymddiried ynddo, yn ddibynol ar y prosiect. Cysylltwch am sgwrs!

Gwasanaethau yn cynnwys:

  • Dylunio Gwefannau

  • Marchnata digidol

  • Rheoli Prosiectau digidol

  • Hyfforddiant Wordpress

About Mesen

Mesen is a bilingual digital company creating websites, managing digital projects and marketing - for small and medium size businesses and also in the public sector.

Lowri Johnston is the company Director, who started the business in October 2018 following wto years of working freelance in Wales. There are examples of her work during this period in the Work section. Before working freelance she spend 10 years working in digital marketing with Theatr Genedlaethol Cymru, Coleg Cymraeg Cenedlaethol and Tinoplis.

Mesen are pleased to offer a personal and friendly service which is at the forefront of marketing and digital. Lowri will be your point of contact for a chat, and we work with various partners who we trust. Contact for a chat!

Services include:

  • Website design

  • Digital marketing

  • Digital Project Management

  • Wordpress training

 
25_07_2018_Lowri Johnston_Mesen_074.png